Z korespondencji Przewodniczącego Rady Języka Polskiego

Poradnik Językowy 10/1998 s. 51-60
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk