Zasady perspektywy funkcjonalnej zdania a tendencja analityczna języków

Marek Gawełko

Poradnik Językowy 3/2003 s. 22-32
Dział: Artykuły i rozprawy