O reprezentacjach semantyczno-kognitywnych wyrażeń językowych. (Na przykładzie znaczenia spójnika jeśli)

Wiesław Banyś

Poradnik Językowy 1/1997 s. 12-23
Dział: Artykuły