Polskie słownictwo komputerowe

Jerzy Matusiak

Poradnik Językowy 1/1997 s. 24-28
Dział: Artykuły