Słownictwo włókiennicze w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta i Bawełnie Wincentego Kosiakiewicza

Agnieszka Michel

Poradnik Językowy 1/1997 s. 29-37
Dział: Artykuły