Zjawiska fonetyczne we współczesnej polszczyźnie lwowian

Helena Sojka-Masztalerz

Poradnik Językowy 1/1997 s. 53-67
Dział: Język polski za granicą