Czy wypracowanie szkolne jest tekstem sztucznym?

Joanna Jagodzińska

Poradnik Językowy 1/1997 s. 68-72
Dział: Język polski w szkole