Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 1996 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 1/1997 s. 73-74
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki