Jiří Černý, Dějiny lingvistiky, Olomouc 1996

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 1/1997 s. 75-77
Dział: Recenzje