Obce nazwiska w polskiej praktyce językowej (2)

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 1/1997 s. 78-81
Dział: Co piszą o języku?