Czym można się cieszyć?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 1/1997 s. 82-83
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów