Regionalizmy północnokresowe żywe w dwudziestoleciu międzywojennym. (Na podstawie Słownika ortoepicznego Stanisława Szobera)

Tamara Bronicka [Tamara Graczykowska]

Poradnik Językowy 2/1997 s. 33-47
Dział: Artykuły