Ach te liczebniki... Zakres użycia, odmiana i składnia liczebników zbiorowych

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 2/1997 s. 74-75
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów