Zdaniowe i niezdaniowe wypowiedniki polskie. Klasyfikacja i własności składniowe

Magdalena Derwojedowa

Poradnik Językowy 3/1997 s. 22-35
Dział: Artykuły