IX Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś [Pelplin, 20 -21 listopada 2002]

Ewa Rogowska

Poradnik Językowy 3/2003 s. 51-54
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki