O języku podręczników dla polskich szkół na radzieckiej Litwie

Marek Marszałek, Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 4/1997 s. 8-24
Dział: Artykuły