Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z I posiedzenia plenarnego Rady z dnia 10 grudnia 1996 r.

W. P. [Walery Pisarek]

Poradnik Językowy 4/1997 s. 66-67
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki