Jan Krop, Józef Twardzik, Józef Pilch, Jadwiga Wronicz, Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego [Ustroń 1995]

Halina Horodyska [Halina Horodyska-Gadkowska]

Poradnik Językowy 4/1997 s. 73-76
Dział: Recenzje