Marek Skierkowski, Dorota Mondel, Xięga imion, Wrocław 1995

Małgorzata Bryja

Poradnik Językowy 4/1997 s. 76-78
Dział: Recenzje