Kłopotów z liczebnikami ciąg dalszy

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 4/1997 s. 79-80
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
jedendwatrzy