O mechanizmie ironii w felietonach Michała Ogórka

Mariusz Jochemczyk

Poradnik Językowy 5/1997 s. 32-41
Dział: Artykuły