O psychicznym obrazie dźwięku, czyli kiedy Polacy nie palatalizują n przed i

Jacek Perlin

Poradnik Językowy 5/1997 s. 42-45
Dział: Artykuły