Rzeczowniki złożone z drugim członem -dziej w tekstach XVI w.

Maria Krajewska

Poradnik Językowy 5/1997 s. 46-54
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-dziej