Uwagi o używaniu czasownika posiadać (na materiale gazety "Głos znad Niemna"")

Tamara Karelcewa

Poradnik Językowy 5/1997 s. 55-63
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
posiadać