Słownik Doroszewskiego w wersji elektronicznej

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 5/1997 s. 64-65
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki