Słownik dialektu Śląska Cieszyńskiego Andrzeja Cinciały

Halina Horodyska [Halina Horodyska-Gadkowska]

Poradnik Językowy 5/1997 s. 66-70
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki