Jerzy Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997

Elżbieta Wierzbicka [Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska]

Poradnik Językowy 5/1997 s. 71-74
Dział: Recenzje