Jednosegmentowe jednostki leksykalne w postaci tak

Teresa Sudujko

Poradnik Językowy 3/2001 s. 19-30
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
tak