Monika Zaśko-Zielińska, Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wrocław 2002

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 3/2003 s. 60-63
Dział: Recenzje