Zakłócenie łączliwości normatywnej wyrazów jako przejaw działania tendencji do usuwania wyjątków

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska

Poradnik Językowy 6/1997 s. 9-18
Dział: Artykuły