Czy istnieją uniwersalia grzecznościowe? Na marginesie książki R. Huszczy Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia

Małgorzata Marcjanik

Poradnik Językowy 6/1997 s. 19-25
Dział: Artykuły