Czy zwarcie krtaniowe jest fonemem w języku polskim?

Jacek Perlin

Poradnik Językowy 6/1997 s. 26-29
Dział: Artykuły