Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1996 (uzupełnienia)

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski, Małgorzata Majewska [Małgorzata B. Majewska], Iza Winiarska [Izabela Winiarska-Górska]

Poradnik Językowy 6/1997 s. 30-47
Dział: Bibliografia