Tadeusz Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001

Ewa Nowak

Poradnik Językowy 3/2003 s. 64-70
Dział: Recenzje