Z korespondencji Przewodniczącego Rady Języka Polskiego

Poradnik Językowy 6/1997 s. 81-84
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk