Orędzie o stanie (posiadania) polszczyzny. Projekt opracowania

Poradnik Językowy 6/1997 s. 84-86
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk