Rola kontekstu w interpretacji znaczenia zaimka nasz

Irena Putka

Poradnik Językowy 7/1997 s. 8-13
Dział: Artykuły