Człony zdania odpowiadające na pytania gdzie? i dokąd? w języku polskim

Iwona Kosek

Poradnik Językowy 7/1997 s. 23-26
Dział: Artykuły