Wymowa kowieńska w zwierciadle słownikowym (na podstawie Słownika litewsko-polsko-rosyjskiego z 1922 r.)

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 7/1997 s. 27-39
Dział: Artykuły