II Forum Kultury Słowa [Przegorzały, 26-28 września 1997]

W. P. [Walery Pisarek]

Poradnik Językowy 7/1997 s. 53-55
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki