Sprawozdanie z konferencji poświęconej pojęciu przestrzeni (Jazyki prostranstw), Moskwa-Dubna, 17-24 czerwca 1997 roku

Maria Kuc

Poradnik Językowy 7/1997 s. 55-58
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki