Barbara Bartnicka, O języku Henryka Rzewuskiego, Kielce-Warszawa 1996

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 7/1997 s. 64-66
Dział: Recenzje