Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996

Dorota Sarzyńska

Poradnik Językowy 7/1997 s. 66-70
Dział: Recenzje