Janina Gardzińska, Teksty gwarowe z południowego Podlasia, Siedlce 1993

Stanisław Cygan

Poradnik Językowy 7/1997 s. 70-72
Dział: Recenzje