O granicach równoważności znaczeniowej przymiotników społeczny i socjalny

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 7/1997 s. 73-75
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów