Polskie nazwy artysta i sztukmistrz oraz niemieckie der Kunstler na tle pola nazw twórcy dzieła sztuki w obu językach

Radosław Pawelec

Poradnik Językowy 8/1997 s. 18-29
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
artystasztukmistrzder Kunstler