O pracy w komisjach Międzynarodowego Komitetu Slawistów

Jan Basara

Poradnik Językowy 8/1997 s. 50-53
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki