Barbara Dwilewicz, Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie, Warszawa 1997

Marek Marszałek, Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 8/1997 s. 63-71
Dział: Recenzje