Źle usytuowany dom ludzi dobrze sytuowanych

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 8/1997 s. 80-81
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
sytuowanymurowanyrodzonyskończony