Wyrażenia metaforyczne motywowane czynnością spożywania pokarmów (w języku polskim i francuskim)

Anna Krzyżanowska

Poradnik Językowy 4/2003 s. 16-26
Dział: Artykuły i rozprawy